Zadzwoń do nas
507-072-777
Przeprowadzki zagraniczne

Przeprowadzki międzynarodowe

Przeprowadzki firmowe

Przeprowadzki prywatne

Przeprowadzki door-to-door

Przeprowadzki międzynarodowe Warszawa

Formalności celne

Transport międzynarodowy

Przeprowadzki w UE

Przeprowadzki zagraniczne Warszawa

Ubezpieczenie

Referencje

Przeprowadzki miedzynarodowe

Przeprowadzki zagraniczne door-to-door

Nasza firma zajmuje się organizacją i realizacją kompleksowych przeprowadzek w systemie "door-to-door" oraz usług transportowych na terenie Unii Europejskiej oraz państw takich jak Szwajcaria i Norwegia. Zapewniamy pełny profesjonalizm i najwyższy standard usług wraz z ubezpieczeniem przeprowadzki na każdym jej etapie oraz obsługą wszystkich niezbędnych formalności celnych. Warto pamiętać o znacznych ułatwieniach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej - przeprowadzki w obrębie państw UE nie wymagają odprawy celnej transportowanego mienia przesiedlenia. Przeprowadzki pomiędzy państwami UE a państwami spoza UE wiążą się z koniecznością dokonania odpraw celnych w poszczególnych krajach i na granicach: odprawy eksportowej w kraju wyprowadzki i odprawy importowej w kraju docelowym, a także odprawy tranzytowej w przypadku transportu drogowego wiodącego przez terytoria krajów trzecich. W przypadku przeprowadzek do/ze Szwajcarii i Norwegii zajmujemy się załatwianiem wszystkich formalności celnych w imieniu Klienta.

Przeprowadzki międzynarodowe

Niezbędne dokumenty

dokumenty potwierdzające stałe miejsce zamieszkania poza obszarem UE, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zakończenia pobytu
spis przywożonych rzeczy, w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach wraz z oświadczeniem, że spis zawiera wszystkie rzeczy, które służyły podczas pobytu za granicą do użytku osobistego i były używane przez co najmniej 6 miesięcy przed datą opuszczenia miejsca zamieszkania w państwie trzecim
dokumenty potwierdzające osiedlenie się na pobyt stały na obszarze celnym Wspólnoty (dowód osobisty z aktualnym zameldowaniem lub poświadczenie zameldowania)
w przypadku samochodu dodatkowo: dowód rejestracyjny auta, umowa (faktura) nabycia auta wraz z jej tłumaczeniem przysięgłym

Formalności celne

W skład czynności celnych w przypadku przeprowadzki międzynarodowej wchodzi:
odprawa celna eksportowa w kraju dotychczasowego pobytu w oparciu o dokument EX1 (zgłoszenie wywozowe)
odprawa celna tranzytowa w oparciu o dokument T1 (przekaz celny) w przypadku transportu mienia wiodącego przez terytoria krajów trzecich
odprawa celna importowa w kraju docelowym w oparciu o dokument SAD (Jednolity Dokument Administracyjny)

Obsługa formalności celnych

tel. 22 408-20-08
kom. 507-072-777
przeprowadzki@aneks.info.pl
Copyright © 2019 Aneks. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Aneks Kompleksowe Przeprowadzki
Copyright © 2019 Aneks. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Góra stronyGóra strony